(Sväťo Malachovský)
Zemepán je rakúsko-uhorský nadradený miešanec a podnikavý tyran. Neohrozene urodzený pán Liptovskej stolice je neurotik, ktorý ľahko vybuchne a smútok s hnevom sa u neho striedajú rýchlejšie ako aprílové počasie. Tento pán sveta sa vyžíva v ponižovaní ostatných, najmä drába Csákyho. Miluje svoju ženu, grófku, pre ktorú by spravil všetko na svete. Napriek tomu si občas zájde do miestneho bordelu na výlet.