(Nathael Luciano Tsimbazafy)
Migračná vlna neobišla ani horné Uhry a priniesla domestikovaného emigranta, teraz už Slováka ako repa. Podľa oficiálneho nariadenia Cechu uhorských hudobníkov musela umelecká družina napĺňať povinné kvóty a tak ho pribrali do skupiny. Rapčík do ich hudobnej tvorby priniesol nový vietor a vďaka nemu sa konečne aj zladili. Neskôr sa prejaví aj ako exotický zvodca.