Kassai

Béla Bartók

(Csongor Kassai)

Béla pracuje ako asistent režiséra a lokačný manažér na rozprávke, ktorú nakrúcajú na statku Holzmannka. Občas sa cíti ako medzi dvoma kameňmi - medzi svojim nadriadeným režisérom Vrbom a ostatnými členmi štábu. Najradšej posúva zodpovednosť ďalej, distribuuje prácu, ktorú by mohol vykonať aj sám, na iných. Nie vždy ho ale počúvajú. Oproti kreatívnemu režisérovi je on ten, kto striehne celý čas rozpočet a najviac ho mrzí, že nemá veľa rešpektu medzi členmi štábu.