hod-svistom-barta

Ďuro-mama

(Alexander Bárta)

Každý mu hovorí inak. Sandra ho volá Ďuro, Oskar ho oslovuje mama pre jeho starostlivosť, Bojo mu hovorí Juraj a Mia Jurajko, aby si ho získala. Je jediným zamestnancom penziónu, na ktorom celý podnik stojí, a ktorý neustále pridáva sám sebe ďalšie a ďalšie problémy. Je recepčným, kuchárom, správcom, šoférom, opravárom vleku, babysitterkou a všetky otázky sú zásadne smerované len a len naňho. Bez neho by sa penzión zosypal.

Nie je z Bratislavy (na rozdiel od Oskara a Sandry), je to miestny Tatranec. Často sa dostáva do sporu so Sandrou, ktorá vníma Tatry folkloristicky a on tomu vôbec nerozumie. Keď je v strese, zajakáva sa, ale nie vždy. Zajakávať sa začne vždy, keď je v úzkych, a podľa toho Oskar a Sandra vedia, že sa schyľuje k problému. Napriek tomu je to práve on, kto dokáže cynicky glosovať každú situáciu jednou vetou.

Ďuro-mama je puntičkár a milovník poriadku, možno chorobný. Ak nemá vo svojich veciach poriadok, alebo mu niekto naruší jeho systém, dokáže ho to úplne vyviesť z miery. Je to ten typ, ktorý nevie nikomu povedať “NIE” a tým si strašne komplikuje situáciu. Aj keď vždy upozorní: „Toto nebude dobré...“ ale urobí to a vždy príde na jeho slová.