Gabriela Csinová postava

podporučík Gabriela Martinkovičová