Michal Domonkoš postava

nadpráporčík Michal Ondrejka

Michal Domonkoš