Kde sa vzala tradičná oslava Mikuláša? Toto ste o obľúbenom sviatku rozhodne netušili!

Predvianočné obdobie prináša množstvo krásnych momentov medzi ktoré patrí neodmysliteľne aj oslava Mikuláša. Kto by nepoznal tradíciu čistenia čižmy, ktorú si najmä deti starostlivo pripravia na okno a netrpezlivo čakajú, čo si v nej ako odmenu nájdu? Vedeli ste ale, kde sa tento sviatok vzal?

Celý tento zvyk vychádza z postavy Sv. Mikuláša alebo Nicholasa, ktorý žil na prelome 3. a 4. storočia v gréckom meste Myra, v Byzantskej ríši. Podľa povestí bol mimoriadne štedrý a nechával pred dverami najchudobnejších darčeky pre deti počas celého roka bez toho, aby niekto poznal jeho identitu. Jeden z najznámejších príbehov hovorí i tom, ako raz v noci daroval trom mladým dievčatám mešec zlata. Tieto peniaze šli na ich veno, aby ich ochránil pred nútenou prostitúciou. Nicholasova štedrosť sa stala tak legendárnou, že sa on sám stal symbolom obdarovávania a okrem iného aj patrónom detí.

Práve deti majú z osláv Sv. Mikuláša rozhodne najväčšiu radosť. Táto tradícia sa tak symbolicky udomácnila, a to v podobe naleštených čižmičiek očakávajúcich detí, čo im Mikuláš prinesie.

K oslavám Mikuláša patria ešte ďalšie dve postavy. Anjel a čert. V našej tradícii odmeňuje Mikuláš deti za dobré správanie, čo zosobňuje anjel a napomína za zlé správanie, napríklad cibuľou či uhlím, čo zosobňuje čert. Ak si pod čertom predstavujete Satana, boli by ste na omyle. V ďalších krajinách poznajú čertov ako protipól k Mikulášovi a v niektorých krajinách existuje dokonca aj čertovský pochod.


Zaujímavosťou je napríklad to, že sa štedrosť Sv. Mikuláša stala námetom legiend a piesní, no najmä v mestskom prostredí. Na dedinách sa táto zvyklosť začala udomácňovať až v 19. storočí a to formou rôznych žartovných pochodov v maskách. Spočiatku šlo najmä o masky kňaza, miništrantov, čertov či medveďov. Takto prezlečení mládenci chodili medzi dievčatá, pričom obdarovali vždy to, o ktoré sa uchádzali. Tie dievčatá, ktoré boli považované za neposlušné, brali čerti pod komín, kde ich zamazali sadzou. Aj takto sa vyvíjala tradícia osláv Sv. Mikuláša. Tušili ste, akú históriu tento obľúbený sviatok má?