Súdna sieň - Ivan Gontko

Ivan Gontko

Ivan sa narodil v Partizánskom, v súčasnosti žije v Nitre. Pôsobí ako herec, dramaturg a organizátor kultúrnych podujatí. Od roku 1986 je členom umeleckého súboru Bábkového divadla, dnes Starého divadla K. Spišáka v Nitre, a je tiež zakladajúcim členom súboru Teatro Tatro. Od roku 1999 je členom výboru UNIMA (Medzinárodná bábkarská organizácia), v súčasnosti je jej predsedom. V roku 2010 založil vlastné bábkové divadlo Tyjátr. Počas svojho pôsobenia vytvoril viac ako šesťdesiat divadelných, filmových a televíznych postáv. V rámci televíznych projektov účinkoval v Silvánovcoch, Záchranároch, v seriáli Gympel a samozrejme v relácii Súdna sieň.