Súdna sieň - Renáta Názlerová

Renáta Názlerová

Renáta je absolventkou Filozofickej fakulty UK v Bratislave, odbor žurnalistika. Doktorát získala na tej istej fakulte a súvisí s jej špecializáciou – firemná  komunikácia. Ako novinárka pôsobila v rôznych redakciách ako redaktorka, riaditeľka vydavateľstva, šéfredaktorka. Naposledy pracovala v bankovej sfére. V súčasnosti sa venuje podnikaniu v oblasti komunikácie, či už mediálnej, firemnej, alebo interpersonálnej. Pôsobí aj ako scenáristka, novinárka, mediátorka a herečka.