Súdna sieň -  Janka Buršáková – Brestovská

JUDr. Ela Melchová

(Janka Buršáková – Brestovská)

Janka vyštudovala záhradníctvo na Mendelovej univerzite v Brne v Ledniciach na Morave. Hoci pôvodne ju lákalo napríklad herectvo či medicína, kde prijímacie skúšky urobila, no neprijali ju pre nedostatok miesta. Osud ju časom zavial do špecifického prostredia väzenstva, do Ústavu na výkon trestu odňatia slobody Nitra – Chrenová, kde pracovala ako pedagogička. Starala sa o odsúdené ženy, ktorým sa snažila adekvátnou formou pomáhať zvládať tak výkon, ako aj osobné a rodinné problémy, ktoré v tomto období mali. Jej úlohou bolo tiež pripravovať ich pred ukončením výkonu trestu na návrat do občianskeho života. V tomto zariadení pôsobila Janka na rôznych pozíciách vrátane riadiacich. Je meditátorkou, oprávnenou riešiť spory mimosúdnou cestou.

- Aké prípady najradšej pojednávate?
Najradšej pojednávam také prípady, resp. právne veci, ktoré sa tykajú starostlivosti o maloleté deti a s tým spojené problémy súvisiace  so striedavou výchovou, rôzne závislosti  ako spoločenský  problém, ale zaujali ma aj trestné kauzy – ublíženia na zdraví, usmrtenia.

- Ako sudca sa sama ako hodnotíte?
Dúfam, že pôsobím v Súdnej sieni ako spravodlivá sudkyňa, rázna, rozhodujúca podľa zákona a verím, že ma tak vnímajú aj pozorní diváci. 

- Aký verdikt súdu máte najradšej?
Konečný verdikt súdu, voči ktorému nepodajú strany v konaní opravný prostriedok.

- Chceli by ste robiť sudcu aj v reále?
Áno, bavilo by ma to. Je to interesantné a zároveň náročné povolanie, výkon súdnej moci budí rešpekt. Ja si vážim  múdrosť a skúsenosť sudcov, keď po vypočutí obidvoch zúčastnených strán, spravodlivo rozhodnú.

- ...a ešte niečo vtipné o svojej postave sudcu?
:) Sudca môže byť vtipný v súkromnom živote, na pojednávaní nie, musí  zachovať vážnosť svojho postu. Predstavy môjho blízkeho i širšieho okolia na mňa sa rôznia. V skutočnosti si ma predstavujú ako razantnú, robustnú ženu – sekeru. Keď sa stretneme, sú milo prekvapení opakom, čo je pre mňa potešujúce.

- Čo robíte v súkromí (zamestnanie)?
Pracovala som v rezorte Ministerstva spravodlivosti, v súčasnosti sa venujem charitatívnej činnosti a svoj čas venujem aj TV JOJ, kde s radosťou a so záujmom nakrúcam ďalšie nové časti Súdnej siene.

- Právne vzdelanie?
Právnické vzdelanie nemám, neštudovala som právo, ale iný odbor, no  v predchádzajúcom zamestnaní som každoročne absolvovala odborné semináre v oblasti práva. Samoštúdium právnych noriem bolo mojou povinnosťou pre ich správnu aplikáciu v praxi. Neznalosť zákona neospravedlňuje.

- Aké sú vaše záľuby?
Sú spojené s relaxáciou a v tom je zahrnutá aj odpoveď.

- Ako zvyknete relaxovať?
Príroda, s ňou spojené prechádzky, aranžovanie kvetín, viera, charita, hudba, rodinné a romantické filmy a aj len úplné obyčajné a neromantické leňošenie a teda ničnerobenie a spánok. A čuduj sa svete aj záchvaty upratovania a  fyzickej práce v záhrade.

- Čo vám dáva Súdna sieň?
Priam povinnosť ďalej sa vzdelávať. Zoznámila ma s novými ľuďmi. Priniesla mi  nové kontakty, niektoré by som nazvala priam výnimočné, poznatky a skúsenosti, vedomosti a v neposlednej miere dobrý pocit z prijemnej spolupráce s celým tímom, ktorý sa podieľa na výrobe tohto zaujímavého a jedinečného projekt.

- Obľúbený program na TV JOJ?
Ano šéfe,  Nové bývanie, Noviny, Bordelári, Najlepšie počasie, rodinné a romantické filmy a pochopiteľne Súdna sieň :)