Magister Švoňava (Peter Šimun)

Magister Švoňava

(Peter Šimun)

Vyštudovaný operný kritik a fanatik do ríše zvierat, zoológ amatér, zároveň najväčší kritik ZOO, má množstvo návrhov, ako ju vylepšiť a hľadá, kde by naďabil na nejakú chybu. Pre zamestnancov je to ten najotravnejší návštevník. Stále im vyhadzuje na oči, čo všetko by mali zdokonaliť podľa vzoru zahraničných Zoo a pri komentovanom kŕmení opravuje zoologičky, keď náhodou spravia drobnú chybu. Je platonicky zaľúbený do Roberty. Má adoptovaných viacero zvierat, ktorým dal rôzne bizarné mená a robí si na ne patričný nárok. Zamestnanci mu niekedy ťažko vedia vysvetliť, že si Dona Giovanniho, teda jazveca lesného nemôže len tak zobrať na obojok a poprechádzať sa s ním po areáli.