Ľudmila Balážová (Daniela Pribullová)

Ľudmila Balážová

(Daniela Pribullová)

Mirova žena. Ich manželstvo držia pokope len deti, obidvaja sú v ňom nešťastní. Ľudmila má ďaleko od modernej emancipovanej ženy.  Ľudka je typ slovenskej ženy, ktorej názory a pohľad na svet vždy určoval jej muž. Je to taký prototyp trpiteľky. Trpí jeho nálady, patriarchálne zmýšľanie, neskôr dokonca aj Mirove romániky. Všetko pre dobro rodiny a hlavne svojich dcér, ktoré sú pre ňu všetkým. Ľudmila pracuje za prepážkou v banke, je to práca, ktorá ju ubíja, v hĺbe duše sníva o tom, že si raz otvorí vlastnú malú kaviarničku.