Gitka Neumannová

Gitka Neumannová

(Agneša Dominová)

Gitka, je na čele FATAJPO – farskej tajnej polície. Fatajpo  je skupinka žien zákulisne ovládajúcich dedinu. Skôr ako sa niekto dostane pred boží súd, súdia ho práve ony. Šírenie klebiet po dedine majú pod palcom a málokedy im niečo unikne.