Lajo Straka

Lajo Straka

(Miroslav Gábriš)

Lajo Straka je vzorný družstevník a jeho život sa odohráva buď na družstve alebo doma pri jedle a krížovkách. Jeho žena Irena zase všetku svoju pozornosť upriamila na syna Martina a na to, aby si už našiel poriadnu ženu.