Mikuláš Šrámek

Mikuláš Šrámek

(Ladislav Hámor)

Farár vie o ľuďoch a vzťahoch v dedine najviac. Jeho vernou služobníčkou je jeho gazdiná Gitka, ktorá mu v informáciách o obyvateľoch dediny silno konkuruje.