Karolínka Bartková

Karolínka Bartková

(Karolínka Kubánková)

Dcéra Kristíny Šándorovej, ktorá ju po rozovode vychováva sama. Karolínka vníma ako svojho otca Dana Petroviča, na ktorého je naviazaná. Najradšej má svojho poníka Ponďa a monsterky, ktoré si so sebou stále nosí.