Nasi - Samko Rodina Max Bolf

Samko Rodina

(Max Bolf, 13)

Najmladší syn Samko je bystrý chlapec s nevyčerpateľnou energiou.
Keď niečo chce, nič mu nedokáže zabrániť v tom, aby to dostal - dokáže
klamať, podvádzať, kričať, urobí jednoducho hocičo. Veľmi rýchlo si totiž
uvedomil čaro detského šarmu. Ako dobrý herec dokáže nasimulovať
takmer čokoľvek a takmer kohokoľvek oklamať. Samko sa navyše riadi
vlastnou logikou, záleží mu na vlastnom imidži a mimoriadne si potrpí aj
na oblečení. Jeho zručné schopnosti tragéda sú zároveň základom jeho
stratégie prežitia v rodine. Samko najviac túži po tom, aby ho brat Oliver
prijal do svojej partie.