Milan Malinovsky

Milan Peterka

Veľmi organizovaný, no spontánny. Neustále pozoruje okolie a ľudí, perfekcionista vyžadujúci dokonalosť aj od ostatných, detailista, ochranca slabších, schematický no zároveň veľmi emotívny. Neznáša nespravodlivosť, nedokáže klamať, no má aj jednu slabinu – je veľmi nedochvíľny! Pri spracúvaní nových informácií potrebuje čas "prepísať" si ich v hlave do  vlastného systému logiky. V hlave má poriadok, no na stole skôr prehľadný chaos. Rozlišuje, čo je v danej  situácii podstatné a čo nepodstatné - nepodstatným sa nezdržiava.  Je presvedčený o správnosti svojich názorov. Má svoj osobitý humor, ktorému  rozumie len hŕstka vyvolených.