Nemá hovorkyňa a Hurka ako tlmočník: Pobavte sa na najlepšej scénke Profesionálov!

Prečo vyzerala Skajka ako po porážke?

Skarlet zatúžila po niekdajšej kariére krajskej policajnej hovorkyne a prihlásila sa do konkurzu. „Táto tvár sa zrodila pre kameru,“ tvrdila nadšená Skajka, jej kolegovia sa však z tohto nápadu skôr smiali. Aby postúpila, musí splniť prísne kritériá a krajské prezídium si pohovormi overuje jej fungovanie v kolektíve. Neprajný Boborovský túto možnosť využil na to, aby svoju príliš ambicióznu kolegyňu zdiskreditoval. „Je to tučná lenivá krava,“ vyhlási bez okolkov na kameru. Skajka sa však nakoniec zdiskreditovala aj bez jeho pomoci. Kvôli pohovoru si nechala vybieliť zuby, doktor jej pichol injekciu proti bolesti a nemohla rozprávať. „Vyzerá ako po porážke,“ skonštatoval funkcionár, ktorý ju spovedal. Hurka sa jej snažil pomôcť ako tlmočník, no jeho snaha bola márna. Pobavte sa na najlepšej scénke z Profesionálov ešte raz!