Na Táboře

Na nádraží tlačili se masy
Vedle sebe holku nádhernou
Sluníčko už vychází nám asi
Na táboře to nám bylo jou

Málo šťávy máš
Ubolenou tvář
Pepa to je lhář
Marnost svatá