Kvetena takmer ohrozila zdravie dieťaťa: Prečo netreba podceňovať očkovanie?

Povinné očkovanie netreba podceňovať.

Téma očkovania u niektorých z nás, a to najmä u mamičiek, vyvoláva zmiešané pocity. Ako deti sme ním prešli všetci, dnes pri očkovaní svojich potomkov niektoré mamičky váhajú. Môžu za to čoraz rozšírenejšie informácie o škodlivých účinkoch vakcín. Aj v seriáli Som mama sme sa stretli s touto nebezpečnou hrozbou. Biomatka Kvetena totiž odmietla dať zaočkovať svojho novorodeného Lunoslava. Zasiahnuť preto muselo celé jej okolie, vrátane mamy Heleny a nového priateľa Adama. Až rady blízkych pomohli presvedčiť ju k tomu, aby napokon prehodnotila svoj striktne odmietavý postoj voči vakcinácii. Na jednej strane je totiž otázka odmietania akýchkoľvek cudzích látok v tele a na strane druhej možné ohrozenie života dieťaťa i zvyšku populácie. 

Nízka miera zaočkovanosti nie je problémom len na Slovensku, ale v celej EÚ:

Za očkovanie detí na Slovensku zodpovedá rodič dieťaťa respektíve jeho zákonný zástupca, ktorý by si mal byť sám vedomý toho, aký dopad môže mať neočkovanie na jeho potomka a ostatných v jeho okolí. V prípade, že rodič odmietne dať zaočkovať svoje dieťa, dopúšťa sa podľa zákona priestupku. Ak sa rodič s dieťaťom nedostaví na očkovanie ani v náhradnom termíne, lekár to oznámi príslušným orgánom. Regionálny úrad verejného zdravotníctva následne pozve zákonných zástupcov dieťaťa, aby s nimi ústne prekonzultoval priestupok a informoval ich o možných dopadoch na zdravie dieťaťa v prípade nezaočkovania. Ak nezaberie ani to, regionálny úrad môže udeliť pokutu

Očkovací kalendár pre pravidelné povinné očkovanie detí a dospelých na rok 2018	Očkovací kalendár pre pravidelné povinné očkovanie detí a dospelých na rok 2018 Zdroj: uvzsr

​O význame očkovania svedčia aj nedávne udalosti z východu Slovenska, kde sa objavili početné prípady ochorenia osýpok. Veľké množstvo epidémií osýpok je znak, že v Európe toto ochorenie medzi populáciami stále cirkuluje. Podľa úradov a hlavného hygienika Slovenskej republiky je problém pre našu krajinu najmä pokles očkovania. Ľudia by sa nemali vyhýbať očkovaniu, pretože neočkovanie je hlavný dôvod šírenia osýpok. K čo najvyššej možnej miere zaočkovanosti populácie vyzýva aj Európska únia. V Bruseli sa zároveň snažia o to, aby pomohli vyvrátiť fámy o škodlivosti očkovania. V celej Európe totiž rastie počet chorôb, ktoré sa na starom kontinente považovali za prekonané.

Hlavný hygienik SR Ján Mikas o (ne)očkovaní: 

Epidémia osýpok zúrila len nedávno vo viacerých lokalitách Slovenska. Problémom bolo aj to, že existovalo niekoľko obvodov, kde bola zaočkovanosť pod kritiickou hranicou 90%. Odpor voči očkovaniu rastie po celej Európe a Slovensko nie je výnimkou. "Vysoká efektivita očkovania vedúca k vymiznutiu fatálnych ochorení smeruje pre antivakcinačné aktivity k úvahám o nepotrebnosti očkovania," uviedla hovorkyňa Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky Daša Račková. Na Slovensku sa očkuje proti desiatim chorobám vrátane záškrtu, čierneho kašľa či spomínaných osýpok. Najhoršie na celej situácii je to, že niektorí rodičia aj napriek nespochybniteľným faktom stále radšej veria falošným informáciám z pochybných webov. 

Sledujte finále prvej série SOM MAMA v dvoch častiach za sebou v stredu o 20:35 na JOJke!

Redakcia / IP

Redakcia / IP

Viac článkov od autora