Hranica - Hana Gregorová

Zorka Stračinová

Zorka Stračinová - Hana Gregorová

Zorka je útla žienka, navonok pokojná a tichá a tomu, kto ju nepozná, by nikdy ani len nenapadlo, že ona by mohla byť nejakým spôsobom zapletená do ilegálnych záležitostí a už vôbec nie, že je šéfkou. Je chladná, tvrdá a večne nespokojná, ale takým sympatickým spôsobom. Jej frustrácia z nedostatočne schopných mužov, ktorými je obklopená, je zábavná a keď budeme spoznávať postavy, čoraz viac budeme na jej strane. Ona je „šéfka korporácie s neschopným predstavenstvom“. Je inteligentná a bystrá, no hlavne dostatočne múdra na to, aby bola vždy dva kroky pred všetkými, a vďaka tomu prežili v tomto biznise toľké roky. Zorka má dva zovňajšky - bežný (babka) a biznis look pri styku s Bezpečnostno-informačnou agentúrou. Na stretnutia Zorka chodí upravená, s pekným účesom a šperkami a z garáže sa vyťahuje limuzína. Zorká má svoj zošit, do ktorého si zapisuje všetky výdavky a hoci nie je lakomá, s peniazmi zaobchádza veľmi racionálne. Zorka riadne platí všetkých svojich zamestnancov a ak si to zaslúžia, rada im vyplatí aj odmeny. Má silné sociálne cítenie, ale nestrpí lenivcov, klamárov a zlodejov