Jana Tóthová a Katarína Kleknerová

Literárny fond ocenil dve reportérky televízie JOJ!

Literárny fond včera odovzdal ceny a prémie za rok 2022. Ocenenými boli aj reportérky televízie JOJ - Jana Tóthová a Katarína Kleknerová.

Reportérka televízie JOJ Jana Tóthová získala výročnú cenu Literárneho fondu za novinársku tvorbu v roku 2022 v kategórii spravodajstvo / televízia za reportáže s názvom „Stavba storočia?“, „Obce spoločne žiadajú o vodovod“ a „Vysychajú studne aj nádrže“. Reportáže mapovali chýbajúcu základnú infraštruktúru na Hornom Zemplíne. Ocenenie získala štvrtý rok po sebe. 

„Ocenenie som prijala s pokorou, vďakou a úctou. Je pre mňa mimoriadne vzácne obzvlášť pre to, lebo je to cena poroty zloženej z odborníkov. Ocenili naše
reportáže, v ktorých sme sa systematicky venovali chýbajúcej základnej infraštruktúre na Hornom Zemplíne, natáčali sme v obciach, kde ľudia desaťročia
bojujú za vodovod a kanalizáciu. Obzvlášť mám radosť z toho, keď vo finále vidíme, že to malo zmysel a že to, čo roky chýbalo, sa postupne buduje. Práve to je našim cieľom, aby odrazom našej práce boli aj reálne výsledky a pozitívne dopady na životy ľudí. Nesmierne sa teším z toho, že Literárny fond ocenil naše reportáže už štvrtý rok po sebe! Je to pre mňa záväzok, ale zároveň hnací motor do ďalšej práce. Som vďačná hlavne môjmu manželovi za podporu, pomoc a trpezlivosť, ďakujem televízii JOJ, vedeniu redakcie spravodajstva, Rolovi, Eve a aj našim vedúcim vydania, Ivanovi a Mirovi za to, že sa môžeme venovať aj takýmto, pre ľudí v regióne, dôležitým témam,” hovorí Jana Tóthová.

Katarína Kleknerová, reportérka televízie JOJ, získala výročnú cenu Literárneho fondu za novinársku tvorbu v roku 2022 v kategórii spravodajstvo / televízia za reportáže z Ukrajiny - „Začalo sa to Majdanom", „Ukrajinci: Ako veľmi sme sa mýlili" a „Ostro sledovaná hranica".

„Ocenenie našej práce odborníkmi je pre mňa veľkou cťou. Zvíťazili reportáže, ktoré nevznikali ľahko - práca vo vojnovej oblasti aj na hraniciach v čase, kedy ľudia beznádejne utekali pred vojnovým konfliktom, si vyžadovali nielen kus odvahy, ale priznám sa, že niekedy aj strachu. Preto má táto vzácna cena tak veľmi potešila. Nežijeme v dobe, kde dobro vždy víťazí nad zlom a ľudské príbehy končia neraz nespravodlivo. Príkladom je aj Ukrajina, kde nakrúcame dvanásť rokov. Vždy sme sa tam snažili dôsledne zachytiť to, čo sme považovali za najrelevantnejšie pre naše spravodajstvo. Nerobím túto prácu kvôli oceneniam, od začiatku bola pre mňa viac poslaním ako zamestnaním. Chcela by som sa poďakovať hlavne mojej rodine, bez ktorej by naše cesty do vojnovej Ukrajiny neboli možné. Všetky zábery a situácie v rizikových oblastiach nielen v týchto víťazných reportážach, ale v stovkách ďalších, ktoré sme divákom televízie JOJ už priniesli, vznikali len vďaka ich podpore a pocitu, že vám niekto verí,” hovorí Katarína Kleknerová.

Televízia JOJ a JOJ 24 vo svojich spravodajských formátoch denne prináša aktuálne témy, spravodajskí reportéri sa však zaoberajú aj dlhodobými kauzami. Ich medializovanie často prispieva k reálnej pomoci dotknutým osobám a mnohokrát aj k zmene systému, ktorý ich zapríčinil.