srdce pre deti 2013

Srdce pre deti je charitatívna akcia organizovaná v spolupráci TV JOJ s vydavateľstvom Ringier. Jej prvoradým cieľom je pomôcť deťom, ktoré to v živote nemajú ľahké. Srdce pre deti porozpráva autentické ľudské príbehy. Akcia vyzýva divákov, aby prispeli na pomoc deťom. Srdce pre deti je zároveň aj návratom do neďalekej minulosti, pripomenie nám najtragickejšie udalosti z domova a zo zahraničia za uplynulý rok. Cieľom akcie je nielen pomôcť tým, ktorí to potrebujú, ale otvoriť očí všetkým ľuďom, aby nebrali život na ľahkú váhu a predovšetkým si vážili svojich najbližších. Do tejto snahy sa zapoja aj mnohé známe tváre, herci a moderátori. Každá pieseň programu bude venovaná konkrétnemu príbehu.