Najprv skvelá kariéra, potom dobré bývanie a až na záver deti? Rozboril má na to iný názor!

Moderátor si o tom myslí niečo iné ako naša spoločnosť.

V našej spoločnosti prevláda názor, že deti by mali prísť len do zabezpečenej rodiny. Hovorí sa, že ľudia by najprv mali riadne doštudovať, zamestnať sa, pracovať na kariére, nájsť si vhodné bývanie a až potom by mali uvažovať nad deťmi. Mama Denisa, ktorú diváci JOJky videli v nedeľu V siedmom nebi, nežije podľa tejto spoločenskej šablóny a aj tak je svojim deťom perfektnou matkou. Hoci nežijú v blahobyte a luxuse, majú strechu nad hlavou, vždy majú čo jesť a hlavne, majú jeden druhého. Tento životný postoj zastáva aj samotný moderátor relácie. „Nejako sa fetišizuje, že keď má niekto veľa detí, je to aj veľa starostí. Ale to je tým, že sme zblbnutá spoločnosť. Hovoríme si, že treba najprv dokončiť školu, dobre sa zamestnať, postarať sa o postup v robote, postarať sa o dobrý byt, aby tam tie deti prišli. Potom to tam všetko je a mnohokrát z tých dvojíc vyprchá tá láska skôr, ako majú to jedno dieťa. Potom to jedno dieťa majú a rozídu sa. Ale veď si spomeňme na našich starých rodičov. Tí boli bežne z ôsmich alebo deviatich detí. Kde to vtedy niekto riešil, že ako sa to zvládne? Veď to zvládnu práve vďaka tým deťom,“ myslí si Rozboril, ktorý jedným dychom zo žartu naznačil, v čom spočíva ďalšia výhoda mnohodetnej rodiny. „Pozor, veľa detí znamená pokojnú starobu. Lebo, keď máte veľa detí, máte istotu, že sa aspoň niekto o vás postará. Tá rodinná kontinuita v takýchto rodinách je strašne dôležitá,“ dodal.

Lenka Filipová

Lenka Filipová

Viac článkov od autora