Lajťák-Za sklom 2

Lajťák

(Adam Jančina)

Karol Svetlý je policajný IT-čkár, počítačový expert, ktorý na rozdiel od svojich kolegov nebehá po uliciach, ale správne riešenia hľadá pomocou moderáných technológií. Zabezpečuje komunikáciu s ostatnými pracoviskami, laboratóriom a patológiou. Vo virtuálnej realite je doma a jeho práca ho napĺňa. Kolegovia v práci ho prezývajú Lajťák, ktorý im dokáže odpovedať takmer na všetky otázky.