uhadni moj vek

Uhádni môj vek

V šou Uhádni môj vek súťažia dvojice, ktoré majú za úlohu uhádnuť vek cudzích ľudí. Na ceste za správnou odpoveďou dostávajú rôzne nápovedy. Pomôcť im môžu informácie ako skladba z roku narodenia osoby, prípadne iná významná udalosť, spomienka alebo známa osobnosť narodená v danom roku. Súťažiaci musia uhádnuť presný vek neznámeho, pričom za rozdiel medzi ich tipom a správnou odpoveďou sú im odrátané peniaze. Po piatich kolách sa s nahratou sumou dostávajú do finále, kde pri hádaní veku posledného neznámeho dostávajú k dispozícii štyri potenciálne možnosti. Aby mohli uhádnuť presný vek, majú k dispozícii opäť indície, ale za každú nesprávnu odpoveď je hráčom odrátaná polovica z nahratej sumy. V každej epizóde hráme o 5000 eur. Ak máte dobrý odhad a chcete si zasúťažiť, dvojice hádačov sa môžu hlásiť prostredníctvom emailu uhadnimojvek@joj.sk

Štatút súťaže

Pravidlá súťaže