Rado

Radovan Kráľovič

(Milan Ondrík)

Rado je veľmi ambiciózny a šikovný výkonný riaditeľ v Hirschovej právnickej firme. Matkine privysoké nároky a pracovný stres ho však doviedli až k závislosti na kokaíne. Rado pár rokov tvoril s Alicou hviezdny pár, spojenie dvoch silných a úspešných rodov. Hirsch z toho nebol nadšený, ale pre Alicu bol Rado od detstva jej najbližším priateľom, keď prišla o mamu. Rado má Alicu rád zo zištných dôvodov a pre jeho matku je ich vzťah prostriedkom na ovládnutie čoraz väčšej časti Hirschovho majetku a vplyvu. Až kým sa na scéne nezjaví Andrej a Rado kvôli klamstvám o Alicu príde. Andrej však Alicu sklame tiež a ona hľadá útechu znova v Radovom náručí.