Hotel Dorota

Dorota

Dorota

(Zuzana Konečná)
Dorota nie je žiadny rozmaznaný jedináčik, je inteligentná, sčítaná a zasnená. Na jednej strane je neistá a utiahnutá, ale ak cíti nespravodlivosť, krivdu, či neprávosť, bojuje ako ženský Don Quijote. Tento koktail charakterových vlastností ženie Dorotu do množstva komických, niekedy až absurdných situácií a konfliktov, ktoré jej okoliu občas spôsobia nemalé problémy, no napokon sa ukážu ako správne riešenie.