Dokonalá družina zbojníkov zostavená v súlade práv Uhorskej únie: