1890 - Grof Wisniewski Lukasz Kos

Gróf Henryk Wisniewski

Gróf Henryk Wisniewski

(Łukasz Kos)

Šľachtic zo starého a významného rodu; so skvelými kontaktmi na cisárskom dvore a množstvom exotických záľub. Veľmi inteligentný, vzdelaný a extravagantný – proti nude a stereotypu bojuje cestovaním po vzdialených krajinách a povinnosti pri spravovaní betliarskeho panstva ho skôr obťažujú. Dokáže byť šarmantný a okúzľujúci, no i prekvapivo krutý a prudký – najmä v situácii, keď si mu niekto dovolí odporovať alebo vŕtať sa mu v súkromí. Vďaka svojmu šľachtickému pôvodu a privilégiám sa cíti byť vyvolený... a domnieva sa, že si môže dopriať všetko, čo mu spôsobuje potešenie, hoci by to bolo i za hranicami obvyklej morálky. Otázka je, či vôbec nejakú morálku má... no tajomstiev má rozhodne plno!